Anbefalet, 2020

Redaktørens Valg

MMS

Definition Militært hierarki i Brasilien

Forsvaret er i henhold til artikel 142 i forbundsforfatningen dannet af Navy, Army and Aeronautics, som skal organiseres ud fra hierarki og disciplin.

I den forbindelse hedder det i samme artikel, at den hierarkiske organisation af disse institutioner bør etableres i en supplerende lov, der gør det klart, at den højeste myndighed i hver af dem er republikkens præsident.

På denne måde giver militærstatutten (lov nr. 6, 880 / 80) en detaljeret beskrivelse af det militære hierarki i Brasilien, som illustreres nedenfor:

marine

Del Tweet Tweet

hær

Del Tweet Tweet

luftfart

Del Tweet Tweet

I alle de væbnede styrker følger patenteringen af ​​patenter antikkens kriterier, der er veldefineret i statutten for militæret. Derudover er det værd at nævne, at artikel 16, stk. 2, fastsætter, at maksimumsstillingerne (Admiral, Marshal og Marshal-do-Ar) kun vil blive ydet i krigstid .

Politi og militære brandvæsener

Foruden de væbnede styrker hedder forfatningen i artikel 42 eksistensen af ​​politi og militære brandvæsener på statsniveau, der også er baseret på hierarki og disciplin. Strukturelt organiseres de to institutioner på samme måde og med de samme positioner.

Del Tweet Tweet

I betragtning af at organerne er statlige, kan farven på insignierne variere afhængigt af staten.

Populære Indlæg, 2020

Populære Kategorier

Top