Anbefalet, 2020

Redaktørens Valg

Definition TJLP

Hvad er TJLP:

TJLP står for langfristet rentesats, en økonomisk indeks etableret ved foreløbig foranstaltning nr. 684, dateret 31. oktober 1994, offentliggjort i forbundsregeringens officielle tidskrift den 3. november 1994 og ændret ved lov 10183/2001.

TJLP blev oprettet for at stimulere og regulere de langsigtede investeringer i infrastruktur (vandkraftværker, havne, lufthavne, telesystemer, jernbaner, veje, vanddistributionsnet og spildevandsbehandling mv.) Og i forbrugssektoren.

Den langsigtede finansiering ydet af National Bank for Economic and Social Development (BNDES) reguleres også af TJLP.

TJLP beregningen er baseret på følgende parametre:

  • Inflationsmål: IPCA - Bredt forbrugerprisindeks er standardindekset;
  • Risikopræmie: Jo større sandsynligheden for tab af investering af en offentlig sikkerhed i forhold til en anden investering betragtes som forsikring, desto større er risikopræmien.

Det organ, der er ansvarlig for den kvartalsvise fastsættelse af TJLPs procentvise sats er National Monetary Council (CMN). Oplysning er ansvaret for centralbanken i Brasilien.

Populære Indlæg, 2020

Populære Kategorier

Top