Anbefalet, 2020

Redaktørens Valg

Definition CSLL

Hvad er CSLL:

CSLL - Socialt bidrag på nettoindkomst er et bidrag, der er skabt ved lov 7, 689 / 1988, således at alle juridiske enheder (PJ) og dem, der er indregnet i lov om indkomstskat (IR), kan yde økonomisk støtte til social sikring.

Social sikring består af midler fra PJ's føderale, statslige, kommunale og sociale bidrag, der har til formål at beskytte borgerne med hensyn til deres ret til sundhed, pension og arbejdsløshedssituationer.

Beregningsgrundlaget for CSLL er nettoindtægten for beregningsperioden før levering af indkomstskat. Både beregningsgrundlaget og satserne fremgår af artikel 57 i lov 8981/1995.

De pc'er, der vælger at beregne IR'en for faktisk, formodet, arbitreret eller estimeret fortjeneste, skal have samme procedure med CSLL, dvs. de kan f.eks. Ikke vælge IRPJ efter estimat og CSLL for det faktiske overskud.

Udbetalingen af ​​CSLL foretages af PJ ved brug af Federal Revenue Collection Document (DARF) i filialer af Federal Revenue.

Populære Kategorier

Top