Anbefalet, 2020

Redaktørens Valg

Definition null

Hvad er Nullity:

Nullity er manglende gyldighed, hvis tilstand eller kvalitet er null . Betydningen af ​​udtrykket anvendes i det generelle anvendelsesområde til at klassificere personer eller i lovgivningsområdet for at ugyldiggøre en vis kontrakt.

Når udtrykket bruges til at karakterisere folk, betyder det, at personen ikke har nogen værdi eller fortjeneste, er ubetydelig og uarbejdsdygtig. Det refererer også til den absolutte mangel på talent, kreativitet eller evne til at udføre en aktivitet. Det siges, at i og med er en ugyldighed i en given opgave.

Nullity er et udtryk, der anvendes i loven, for at præcisere, at i den juridiske virksomhed er der noget afskedigelse eller uregelmæssighed, der forpligter kontraktens ugyldighed (ugyldighed). En juridisk aftale kan være absolut eller relativ ugyldighed. Absolut nullitet består af forretninger, hvor ratifikation ikke er tilladt, for eksempel når formålet var at omgå loven. Relativ ugyldighed (eller annullerbarhed) betegner en ugyldig juridisk virksomhed, for eksempel når det praktiseres af relativt uarbejdsdygtige personer. I disse tilfælde er de berørte parters ratificering af virksomheden tilladt.

Et religiøst ægteskabs ugyldighed betyder opløsning af ægteskab, blandt andre årsager, da dette ikke skete af egen vilje, men på grund af pålæggelsen. Når de fremlagte beviser er tilstrækkelige, erklærer kirkegrenen ugyldighed af et ægteskab.

Populære Kategorier

Top