Anbefalet, 2020

Redaktørens Valg

dom

Definition Forudsat overskud

Hvad er formodet overskud:

Forudsat overskud er navnet på en form for beskatning i forbindelse med juridiske personer (selskaber), dvs. det er en type beregning, der anvendes som grundlag for opkrævning af en afgift.

Det antages, at beregningen sker ud fra en forudfastsat og omtrentlig fortjeneste værdi, der ikke nødvendigvis svarer til værdien af ​​selskabets faktiske overskud.

Det formodede overskud anvendes til juridiske enheder, som er grundlaget for beregningen for Corporate Income Tax (IRPJ) og for selskabernes sociale bidrag på nettoindkomst (CSLL).

Hvordan beregnes formodet overskud?

For at beregne den formodede overskudsgrad anvendes standardiserede procentdele, der allerede tidligere er defineret af loven om værdierne, der svarer til virksomhedens brutto driftsindtægter (ROB). Brutto driftsindtægter svarer til det beløb, der er modtaget fra salget af selskabets ydelser eller produkter.

Det beløb, der skal betales, er variabelt, beregnet efter virksomhedens type aktivitet.

Hvordan kan et selskab vælge formodede overskud?

Hovedkravet, der definerer, hvorvidt et selskab kan indgå i denne skattekategori, er størrelsen af ​​den årlige fakturering. I tilfælde af formodet overskud kan indtægterne ikke overstige R $ 78 mio . Om året.

Muligheden for beskatning i denne kategori skal ske på det tidspunkt, hvor virksomheden er medtaget. Hvis en virksomhed ikke har valgt det formodede overskud eller ønsker at udveksle en anden beskatningsordning, kan den foretage ændringen i begyndelsen af ​​regnskabsåret.

Hvad er de skatter, der betales på det formodede overskud?

I det formodede overskud betales fire skatter: Corporate Income Tax (IRPJ), Socialt bidrag på nettoindkomst (CSLL), Social Interaction Program (PIS) og Bidrag til Social Security Financing (COFINS).

Indkomstskat - Juridisk Entitet (IRPJ)

IRPJ beregnes kvartalsvis, det vil sige hver tredje måned. Som regel skal det betales i en enkelt rate indtil den sidste arbejdsdag i måneden efter den fastsatte periode. De foruddefinerede datoer for beregningen er: 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december.

IRPJ satser varierer mellem 1, 6% og 32% over værdien af ​​selskabets indtægter. For at lette beregningen skal skattelabellen for formodet overskud anvendes. Følgende indeks bruges til at beregne IRPJ:

IRPJ-satsVirksomhedens aktivitetstype
1, 6%Virksomheder, der videresælger brændstof eller naturgas
8%Alle virksomheder, der ikke passer ind i de øvrige kategorier
16%Virksomheder, der leverer transporttjenester (undtagen godstransport) eller generelle tjenester op til bruttoindtægter på R 120 tusind dollars om året
32%Virksomheder, der driver forretning eller administration, udlejning af fast ejendom, møbler, tildeling af rettigheder eller levering af tjenesteydelser

Socialt bidrag på nettoindkomst (CSLL)

Det sociale bidrag på nettoindkomst beregnes også hver tredje måned i procent på 12% eller 32% . Følgende indeks bruges til at beregne CSLL:

CSLL-satsVirksomhedens aktivitetstype
12%Alle virksomheder, der ikke falder ind under nedenstående kategori
32%Virksomheder, der driver forretning eller administration, udlejning af fast ejendom, møbler, tildeling af rettigheder eller levering af tjenesteydelser

Social interaktionsprogram (PIS) og bidrag til finansiering af social sikring (COFINS)

PIS og COFINS, i modsætning til IRPJ og CSLL, beregnes hver måned på værdien af ​​selskabets bruttoindtægter. For PIS anvendes satsen 0, 65% pr. Måned, og for COFINS er den 3% pr. Måned.

Begge er sociale bidrag. PIS anvendes til betaling af arbejdsløshedsforsikring og lønbonus. COFINS bruges til at finansiere socialsikringsaktiviteter, som omfatter folkesundhed, social sikring og socialhjælp.

Hvad er forskellen mellem formodet overskud og det faktiske overskud?

Både formodet overskud og faktisk overskud er beskatningsformularer med henblik på skattebetaling af juridiske enheder. Forskellen mellem det faktiske og formodede overskud er relateret til beregningen af ​​den værdi, der refererer til selskabets overskud .

I det formodede resultat beregnes beregningen ud fra en tidligere etableret værdi, hvilket ikke angiver den faktiske værdi af selskabets overskud.

I det reelle overskud svarer den anvendte værdi til virksomhedens nettoresultat, som er defineret efter to beregninger.

Læs mere om Real Profit.

For det første beregnes selskabets samlede omsætning i løbet af året, det vil sige det samlede beløb, der modtages fra salg af produkter eller levering af tjenesteydelser. Fra dette beløb fratrækkes selskabets omkostninger og andre omkostninger. Beløbet, der stammer fra denne konto, er virksomhedens faktiske overskud, som vil blive anvendt som grundlag for beregning af de skyldige skatter.

Lær mere om PIS og COFINS og se også betydningen af ​​overskud, skat og indkomstskat.

Populære Indlæg, 2020

Populære Kategorier

Top