Anbefalet, 2020

Redaktørens Valg

Definition Organisationsstruktur

Hvad er organisationsstruktur:

Organisationsstruktur er et koncept inden for administration og ledelse af virksomheder. Det handler om, hvordan virksomheden er organiseret omkring opdeling af aktiviteter og ressourcer for at opfylde virksomhedens mål.

Ofte er organisationsstrukturen eksemplificeret med et organisationsdiagram der identificerer hierarkiet og opdeling i afdelinger.

Men organisationsstrukturer går ud over dette og udgør et administrativt værktøj af stor nytte for ledere som en måde at se, hvor indsatsen er ligeglad, og hvis alle konvergerer efter virksomhedens planlægning.

Der er to typer organisationsstrukturer:

Formel organisationsstruktur

Den formelle organisationsstruktur er repræsenteret af organisationsdiagrammet og følger de hierarkiske og afdelingsmæssige forhold som forudsagt. For eksempel skal et dokument oprettet af vedligeholdelsesafdelingen valideres af projektsektoren, godkendt af ledelsen, værdsættes af sekretariatet og derefter underskrives af bestyrelsen. Hvis et af disse elementer ikke eller ændringer opstår, stopper processen eller går tilbage.

En af de mere traditionelle og ældre typer organisationsstruktur kommer fra denne model, som er den lineære organisationsstruktur . Det er den der følger hierarkiet, fra den højeste kommandolinje til dem, der bare udfører ordrene. Det klareste eksempel er hæren og dens kommandolinjer.

De formelle organisationsstrukturer er stadig opdelt i:

  • Funktionelt - strukturen er samlet af hver afdeling. Eksempel: Marketing Department, Financial Department, og så videre.
  • Territoriale - efter regioner, for geografisk spredte virksomheder. Eksempel: South Region, North Region.
  • Kunder - ved offentligheden. Eksempel: Infantil og Maskulin.
  • Processer - Nogle brancher, der er opdelt mellem montering, maling, efterbehandling og så videre
  • Projekter - For det meste bygherrer, der har midlertidige projekter og fagfolk, der arbejder efter projekt, og ikke kontinuerligt i samme funktion.
  • Matriarkalsk - når der er hierarkisk to afdelinger til at koordinere et arbejde.
  • Blandet - når man blander to eller flere typer af strukturer for at passe til virkeligheden af ​​virksomheden og / eller markedet.

Uformel organisationsstruktur

Den uformelle organisationsstruktur definerer ikke forholdet mellem virksomhedens områder og forudsætter en mere naturlig handling blandt medarbejderne.

Efter samme eksempel på den formelle organisationsstruktur kunne vedligeholdelsesafdelingen sende dokumentet direkte til bestyrelsen, men det kunne være mere effektivt at gøre dette af projektgruppen uden at gå gennem ledelsen eller sekretariatet. Der er mere agility i nogle trin, men i kompensation i tilfælde af fejl eller omarbejde kan forstyrre procedurernes fremskridt.

Populære Indlæg, 2020

Populære Kategorier

Top