Anbefalet, 2020

Redaktørens Valg

Definition 5 Karakteristik af en anarkistisk person

En anarkistisk person forsvarer og følger anarkismens principper, hvilket er et politisk system, der modsætter sig enhver form for dominans eller autoritarisme.

Anarkister er ikke imod social organisation, men de er ikke enige om, at den pålægges, eller at den føder en gruppes dominans over en anden.

Nogle berømte anarkister i historien er William Godwin, Gerard Winstanley, Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin og Peter Kropotkin.

Tjek 5 karakteristika for en anarkistisk person:

1. Forsvarer friheden

Del Tweet Tweet

En anarkistisk person forsvarer frihed, men det betyder ikke, at det går ind for en uansvarlig frihed, hvor alle gør hvad de vil, og i øjeblikket ønsker de.

Anarkister hævder, at individets frihed ikke er underlagt noget eller nogen.

Det anarkistiske frihedsbegreb omfatter også forbrugsfrihed, da for anarkister skal de grundlæggende produktionsmidler være fælles ejendom og ikke kun et privilegeret mindretal.

2. Det er imod enhver form for herredømme eller myndighed

Del Tweet Tweet

Den pålagte dominans, hvad enten den er nogen form for, er en praksis i strid med de anarkistiske begreber.

Anarkister mener, at enkeltpersoner kan organisere sig effektivt uden at skulle kontrolleres på nogen måde.

I henhold til anarkisternes regler bestemmer det, at det hyggelige menneske er vilje og årsag til hver af dem.

3. mener, at staten bør afskaffes

Del Tweet Tweet

Netop fordi de er imod enhver form for dominans, autoritet eller hierarki, anarkister er imod statens magt og forsvarer statens ende.

Dette betyder ikke, at en anarkistisk person er apologist for lidelsen. Faktisk taler anarkisterne for oprettelsen af ​​institutioner, der er dannet ved fri aftale mellem borgerne.

For dem, uden fortrydelse af autoritarisme, ville resultaterne af borgernes indsats gøre samfundet mere broderlige og egalitære.

4. Er ikke enig i eksistensen af ​​sociale klasser

Del Tweet Tweet

For en anarkist betegner eksistensen af ​​sociale klasser allerede et domæneforhold, hvor nogle klasser vil være bedre end andre.

Opdelingen af ​​samfundet i sociale klasser ender med at indføre en organisering af livet, der favoriserer et minoritets interesser til skade for flertallets interesser.

Denne logik er helt i strid med det anarkistiske ideal, som fastholder, at samfundet skal være lige og lige.

For en anarkistisk person skal alle have de samme rettigheder.

5. Det er imod kapitalismen

Del Tweet Tweet

Anarkister er imod kapitalisme, for to af de vigtigste kapitalistiske egenskaber er privat ejendom og lønarbejde .

For lønarbejde vil der uundgåeligt være en privat ejendom, som arbejderne vil blive knyttet til.

Følgelig vil der være forholdet mellem underordnede og arbejdsmarkedsherarkier, som går imod alt, hvad anarkister forsvarer.

Lær mere om anarki og anarkisme.

Populære Kategorier

Top