Anbefalet, 2020

Redaktørens Valg

Definition Historisk materialisme

Hvad er historisk materialisme:

Historisk materialisme er en marxistisk teori, der forsvarer ideen om, at samfundets udvikling og organisation gennem historien foregår i forhold til produktionskapacitet og dens sociale forhold for produktivitet.

Karl Marx teori er baseret på det, han kalder den materialistiske forestilling om historien .

Denne forestilling, der blev grundlagt af Karl Marx og Friedrich Engels, har et meget andet begreb fra oplysningsbegrebet .

Ifølge hende er de sociale ændringer, der sker i historien, ikke baseret på ideer, men på materielle værdier og økonomiske forhold.

Se mere om Oplysning.

Oprindelse af historisk materialisme

Teorien om historisk materialisme blev udarbejdet af Karl Marx og Friedrich Engels i perioden 1818 til 1883.

I det nittende århundrede gennemgik Europa en periode med stor industriel ekspansion, der yderligere fremhævede forskellene mellem eksisterende sociale klasser og forårsagede store sociale og politiske konsekvenser.

Før udarbejdelsen af ​​teorien om historisk materialisme blev historien set som en følge af afbrudte fakta og begivenheder, der skete næsten ved et uheld.

Gennem den marxistiske metode i denne teori blev historien for første gang analyseret med videnskabelige fundamenter, der bekræftede, at årsagerne til de sociale forandringer ikke var i menneskets hjerne (ideer og tanker), men i produktionsform.

Den materialistiske opfattelse af historien har konkluderet, at metoderne til materiel produktion er fundamentale for forholdet mellem mennesker og følgelig til udvikling af samfund og historie.

Hoved ideer om historisk materialisme

Et af de vigtigste ideer i historisk materialisme er, at samfundets historiske udvikling er til gavn for konfrontationerne mellem forskellige samfundsklasser på grund af, hvad Marx kaldte "udnyttelse af mand for menneske".

Med hensyn til historisk materialisme hævdede den centrale linje af marxistisk tanke, at ethvert økonomisk system eller koncept for produktionsmåde var forbundet med en modstrid, der førte til dens forsvinden og følgelig udskiftning af et andet mere avanceret system af socialt og økonomisk liv.

I feudalisme har for eksempel behovet for monarkiske stater at gøre forretninger med andre stater givet anledning til en handelsskoleklasse og kan have ført til kapitalismens fremskridt.

Forskel mellem dialektisk materialisme og historisk materialisme

Dialektisk materialisme er en måde at forstå virkeligheden ved at overveje materialisme og dialektik under hensyntagen til tanker, følelser og den materielle verden.

Ifølge dette koncept er dialektikken grundlaget for at forstå de sociale processer, der foregår gennem historien.

Dialektikbegrebet Marx og Engels var baseret på Hegels dialektik, som bekræfter, at intet er permanent, og at alt altid er i en kontinuerlig proces for at være og ikke være af forandring og endda kan erstattes.

Den hegelske dialektik tjente dog kun som grundlag for Marx og Engels for at udvikle deres eget begreb af ordet.

Marxistisk dialektik accepterer ikke Hegels idealistiske grundlag, som forstår, at historien er manifestationen af ​​den absolutte ånd, der går fra en subjektiv tilstand til en absolut viden.

Lær mere om dialektik og dialektisk materialisme.

For Marx er historien klassens modstand, der opstår på grund af den produktionsmåde, der er i kraft.

Dialektisk materialisme er det teoretiske grundlag for en redegørelsesmetode og bør derfor ikke forveksles med historisk materialisme, som er en marxistisk fortolkning af historien hvad angår sociale klassekampe.

Se mere om materialisme.

Populære Indlæg, 2020

VHS

Populære Kategorier

Top