Anbefalet, 2020

Redaktørens Valg

Definition Vedvarende energi

Hvad er vedvarende energi:

Vedvarende energi er betegnelsen givet til de naturlige energikilder, som kan forny sig, det vil sige, de løber aldrig ud, fordi de er i konstant foryngelse.

Vedvarende energikilder forurener lidt eller beskadiger ikke miljøet, fordi de betragtes som rene energier ; der er givet af naturen, og deres anvendelse bidrager ikke til udledning af gasser eller andre materialer, der er giftige og skadelige for det naturlige miljø.

Det alarmerende antal forurenende stoffer, der frigives i atmosfæren, som drivhusgasser, og den overhængende mangel på fossile ressourcer som olie har gjort fremskridt og forbedring af vedvarende energikilder en nødsituation.

Blandt de vigtigste fordele ved vedvarende energi er ud over at være uudtømmelig muligheden for at blive indsat overalt i verden, der er ingen centralisering af ressourcer, som f.eks. Med olie, som har de største reserver i regionen Mellemøsten.

Fornyelige energikilder klassificeres også som alternative energier på grund af deres garanterede karakter (hvad enten det er til stede eller i fremtiden), da ikke-vedvarende energi (f.eks. Olie og kul) har en Det ville tage millioner af år for dem at blive genopfyldt igen.

Lær mere om betydningen af ​​ikke-vedvarende energi.

Vedvarende energi i Brasilien

Brasilien er et land med mange naturressourcer, så brugen af ​​vedvarende energi tegner sig for næsten 90% af den elektricitet, der produceres i landet gennem vandkraftværker, som igen bruger styrken af ​​vandkraft.

Landet har også begyndt at investere kraftigt, begyndende i begyndelsen af ​​det 21. århundrede, primært i opførelsen af ​​solmodtagere til at producere energi gennem solens stråler.

Brasilien indtager stillingen som verdens største producent af ethanol, brændstof, der anvendes som et alternativ til benzin, fremstillet af råolie. Ethanol betragtes som et vedvarende brændstof, fordi det er fremstillet af sukkerrør. Således løber halvdelen af ​​bilens bilpark på ethanol som en energikilde.

Vedvarende energikilder

De mest anvendte vedvarende energikilder i verden i dag er:

  • Solenergi : Lyset fra solen bliver omdannet til energi, hvorfor det betragtes som en uudtømmelig kilde. Imidlertid er implantationen af ​​solmodtagere stadig dyr, hvilket gør det vanskeligt at bruge til storskala energiproduktion.
  • Vind energi : er den energi, der genereres fra vinden. Vindmøller omdanner vindenergi til elektrisk energi. Faktisk er vinden blevet brugt i mange år som et "brændstof" til human engineering.
  • Tidal Power : er den energi, der kan produceres fra havets bølger og tidevand. Dette betragtes som et ret dyrt energimedium, som skal udnyttes i stor skala.
  • Hydraulisk energi: energikilden kommer fra floderne. De såkaldte vandkraftværker bruger vandkraft til kraftværker, som hjælper med at producere elektricitet. Dette er den vigtigste kilde til vedvarende energi i Brasilien på grund af det store antal floder.
  • Biomasse Energi: er den energi, der genereres ved nedbrydning af organisk affald. Det "brændstof", der ekstraheres fra denne proces, er metangas.
  • Geotermisk energi : Energi genereret af den høje varme, der findes under jordskorpen. Temperaturer kan nå 5000 grader Celsius.

Populære Kategorier

Top